สุโขทัย เสน่ห์แบบไทย ใครได้ไปก็ต้องหลงรัก 3วัน2คืน เพียง 1,064 บ.ต่อคน🛕💚🌫

สัมผัสไวถีไทย ใจแนบชิดธรรมชาติ 3 คืน: รวมรถ+ที่พัก = 1,064 บาท/คน


📅วันเดินทาง: 14-16 สิงหาคม 2563



รถบัส :

บขส (กรุงเทพ - สุโขทัย)

676 บาท/คน/ไป-กลับ





จองตั๋วรถ👈


โรงแรม:


ศิลา รีสอร์ท สุโขทัย


388 บาท/คน/2คืน





จองที่พัก👈



#randomtravelasia #thailand #relax #สุโขทัย#Mountain#Sukhothai#temple#culture