อยุธยา 3 วัน 2 คืน 621บาท/คน ⛪🛕

เที่ยวอยุธยา ชมเมืองเก่า ตามรอยประวัติศาสตร์ มรดกโลก

2 คืน: รวมรถ+ที่พัก = 621บาท/คน


📅วันเดินทาง: 10-12 กรกฎาคม 2563รถตู้:

อยุธยา 91 (กรุงเทพ - อยุธยา)

271บาท/คน/ไป-กลับ


จองตั๋วรถ👈


โรงแรม:


Ayothaya Riverside House**


350 บาท/คน/2 คืน


จองที่พัก👈#randomtravelasia #thailand #relax #ayutthaya #temple

or

Sign up for our email list to receive exlusive discounts on our partner's sites.

  • Facebook

©2019-2020 by RandomTravelAsia.