เที่ยวราชบุรี เดินตลาดน้ำ 2 วัน 1 คืน คนละ 746 บาท🛶🥢

เที่่ยวราชบุรี ชมวิถีชีวิตไทย ช็อป กิน ชิมที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 🍛

1 คืน: รวมรถ+ที่พัก = 746 บาท/คน


📅วันเดินทาง: 8-9 สิงหาคม 2563






รถตู้:

Bangkok Damnoen (กรุงเทพ - ราชบุรี)

354 บาท/คน/ไป-กลับ




จองตั๋วรถ👈


โรงแรม:


Tai-Shan Suites


392 บาท/คน/คืน





จองที่พัก👈



#randomtravelasia #thailand #relax #Ratchaburi #Floatingmarket